Stichting Beheer Aanlegsteigers Kogerveld

Informatie

Waar staat SBAK voor

De Stichting Beheer Aanlegsteigers Kogerveld (SBAK) is opgericht op 25 januari 1977 en is voortgekomen uit de Werkgroep Boten en Steigers van de Wijkcontactgroep Kogerveld-Hofwijk te Zaandam. De stichting beheert en verhuurt aanlegsteigers voor pleziervaartuigen en kano's in de wijk Kogerveld te Zaandam. Ook beschikt de SBAK over een open terrein voor de opslag van en het onderhoud aan boten. De verhuur gebeurt op niet commerciele basis, vandaar de stichtingsvorm. De onderhoudswerkzaamheden aan de steigers en op het winterstallingsterrein gebeuren meestal in eigen beheer door de bestuursleden en vrijwilligers. Het geven van voorlichting op het terrein van ons milieu en het beschermen van de natuur staat eveneens in de doelstellingen van de stichting.

 

 

Nieuws

Copyright © SBAK Alle rechten voorbehouden

Realisatie door T.D. Cornet